De Gamles By

De Gamles By2021-06-27T13:55:46+02:00

Højtlæsning i De Gamles By

Højtlæsning og livskvalitet

Vi læser højt på plejehjem og ældreboliger i De Gamles By, hvor vi glæder beboerne med et besøg. Under besøget får de en litterær oplevelse, de får styrket livskvaliteten og understøttet deres selvbestemmelse.

Oplæsningen, samtalen og mødet med de frivillige fører til flere synlige forandringer:

  • De ældre kan fortsat opleve sig selv som deltagere i samfundet
  • De bliver mindet om glæden ved fælles oplevelser
  • Deres indsigt i litteraturen øges.

Oplæsningen er samtidig med til at fylde en hverdag ud og gøre den mindre monoton. De ældre og demente, vi læser for, har for de flestes vedkommende ikke ressourcer til at deltage i øvrige aktivitetstilbud. Højtlæsning er beviseligt en effektiv måde at styrke hjernen og understøtter dens kognitive funktioner og evne til abstraktion.

Højtlæsning med 2200Godnathistorier

Hvordan foregår det?

Vi er typisk tre frivillige, som sammen gæster beboerne til aftenkaffen. De ansatte samler beboerne, så de er klar til i fællesskab at byde velkommen til os gæster udefra. På den måde skabes en hjemlig atmosfære, der vækker minder om at have gæster i hjemmet.
Vi oplever, at beboerne ‘liver’ op, når vi kommer og læser højt. Af og til medbringer vi børn eller julemanden til stor begejstring for beboerne.

Vi oplever demente, som ellers er tavse og indesluttede, begynde at fortælle anekdoter eller selv læse op, fordi nærværet og historierne får åbnet op.

Vi inddrager beboerne i diskussionen af bogens emne, og vi giver os tid til at udveksle tanker og livserfaringer.

Foto af roman der bliver læst hæjt

Hvad læser vi?

Skønlitteratur, noveller, uddrag fra romaner, erindringer…

Både klassikere og nyere litteratur.

Vi læser op ca. 20 minutter hver, en gang om måneden.

Vi har også forfattere iblandt os, som læser op af egne værker, skuespillere, der træner sig i at læse højt, ligesom vi læser genrer, som de ældre har ytret ønske om at høre.

Lytternes reaktioner spænder fra at blive rørt og underholdt til at falde i søvn. Vi hedder altså ikke uden grund: 2200 Godnathistorier!