Foreningens formål: Læs højt for hjernen med hjertet

Foreningens formål: Læs højt for hjernen med hjertet2019-03-03T19:23:10+02:00

Foreningens formål

2200Godnathistorier er en frivillig forening for højtlæsere med stor kærlighed til det danske sprog og litteratur. Vi ønsker at hygge om folket på Nørrebro med en god historie. Ved hjælp af kreative aktiviteter i synergi med højtlæsningen vækker vi historierne og deres univers til live.

Særligt behov for sprogstimulering i udsatte boligområder

På ydre Nørrebro færdes mange børn og unge ude på tidspunkter, hvor andre hygger hjemme med en godnathistorie. Ligesom vi ved, at alt for mange desværre forlader folkeskolen med ringe læsefærdigheder. Dem vil vi gerne inddrage i læsefællesskabet! Vi møder ungerne under læselampens skær med en campingvogn fuld af bøger eller i beboerhuset.

Vi arrangerer både udendørs højtlæsningsfester på pladser, i parker, på legepladser og til folkekøkkener samt faste månedlige højtlæsninger i boligforeninger med mange nydanskere og på plejehjem for ældre. Vi har også festet med til litteraturfestivalen KBH Læser, Copenhagen Prides regnbuebørnedag og Kulturfestivalen 48Timer.

I 2018 har vi særligt fokus på højtlæsning i udsatte boligområder. Men vi er åbne for nye samarbejder og invitationer. Vi samarbejder med mange andre kulturelle og etniske foreninger på Nørrebro, lokale kunstnere og artister, helhedsplaner og private aktører, når vi afholder vores større højtlæsningsfester.

Man bliver aldrig for gammel til en god historie

Formålet med oplæsning på plejehjem er at give beboerne en litterær oplevelse, livskvalitet og understøtte selvbestemmelse. De ældre, demente eller tidligere midbrugere, vi læser for, har for de flestes vedkommende ikke ressourcer til at deltage i øvrige aktivitetstilbud.

De ansatte anretter aftenkaffe og samler beboerne, så de er klar til i fællesskab at byde velkommen til os gæster udefra. På den måde skabes en hjemlig atmosfære, der vækker minder om at have gæster i hjemmet. Vi oplever, at beboerne ‘liver’ op ved at få besøg. Fx begynder demente, som ellers er tavse og indesluttede, at fortælle anekdoter, fordi nærværet og historierne får åbnet op. Vi inddrager de ældre i diskussionen om bogens emne, og vi giver os tid til at udveksle tanker og erfaringer.

Lytternes reaktioner spænder fra at blive rørt og underholdt til at falde i søvn. Vi hedder altså ikke uden grund: 2200 Godnathistorier!

Oplæsningen, samtalen og mødet med de frivillige fører til flere synlige forandringer: De ældre kan fortsat opleve sig selv som deltagere i samfundet, de bliver mindet om glæden ved fælles oplevelser og deres indsigt i litteraturen øges. Oplæsningen er samtidig med til at fylde en hverdag ud og gøre den mindre monoton. Højtlæsning er beviseligt super godt for hjernen og understøtter dens funktion og evne til abstraktion.

Vores oplæsninger er efterspurgte både hos de ældre og personalet, som understøtter afviklingen. Som frivillige får vi også selv meget glæde af at være en del af projektet.

Vi er typisk tre frivillige, som læser op på skift. Vi udvælger både klassikere og nyere litteratur. Vi har også forfattere iblandt os, som læser op af egne værker, skuespillere, der træner sig i at læse højt, ligesom vi læser genrer, som de ældre har ytret ønske om at høre.

Vi er ikke et gratis booking-bureau

Selvom foreningen huser mange forfattere, er vi ikke et booking-bureau for bibliotekerne. Vi er ikke sat i verden for at erstatte forfattere og bibliotekarers lønnede arbejde. Når vores frivillige læser op på gader og stræder, er det netop for at nå ud til en målgruppe, som ikke har sin vante gang på bibliotekerne.
Vi har lavet flere succesfulde højtlæsnings-arrangementer på biblioteker – og gør det hjertens gerne igen – for hver gang giver det os mulighed for at donere vores honorar til et godt formål og få tanket op i kaffekassen.

Om medlemskabet

Som frivillig skal man være medlem af foreningen 2200Godnathistorier. Ønsker du at bifalde vores virke med et støttemedlemskab, kan du gøre det her.

Højtlæsning er super godt for hjernen

Forskning viser, at højtlæsning er noget af den bedste stimulering hjernen kan få. Koncentrations – og forestillingsevnen styrkes. Intimiteten, der opstår, når nogen deler en historie, skærper empatien og fællesskabsfølelsen. Ligesom ordforrådet og begrebsforståelsen øges. Gennem litteraturen kan man spejle sine følelser og sin verden, få ny indsigt og opleve verden åbne sig for en.

–> Højlæsning styrker børns mentale sundhed

–> Højtlæsning virker afstressende

–> Højtlæsning styrker udviklingen af både talesproget og læse- og skrivefærdigheder

–> Engageret oplæsning alfa og omega