Privatlivspolitik2017-12-19T15:39:16+02:00

Persondatapolitik & Cookies

Oplysninger
For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Du accepterer, ved afgivelse af ovennævnte oplysninger, at vi kan kontakte dig pr. mail eller SMS med informationer om din ordre.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Alle data behandles iht. Persondataloven.

Opbevaring
Personoplysningerne registreres hos Foreningen 2200Godnathistorier v. Stine Josefine Dige Frederiksen og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.

Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens §10.

Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og iht. dine rettigheder som bruger. Der kan aldrig garanteres 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk – hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os retten til at opdatere/ændre nærværende retningslinjer for håndtering af personoplysninger. Bliver dette aktuelt, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Hvem har adgang
Formand og Webmaster for Foreningen 2200Godnathistorier v. Stine Josefine Dige Frederiksen har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på 2200godnathistorier.dk er formand Stine Josefine Dige Frederiksen.

Tredjemand
Oplysninger afgivet til 2200godnathistorier.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering såsom formandsskifte af foreningen. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området.

Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Indsigelse & indsigt
Som registreret hos Foreningen 2200Godnathistorier v. Stine Josefine Dige Frederiksen har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til Foreningen 2200Godnathistorier v. Stine Josefine Dige Frederiksen via e-mail stinejosefine@2200godnathistorier.dk.

Klage
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til formand Stine Josefine Dige Frederiksen. Hvis det ikke lykkedes at finde en løsning, kan du indgive klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedr. dig. Klagen indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens §58, stk.1.

Tvist
Enhver tvist mellem foreningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.

ODR
Pr. 15. februar 2016 får europæiske virksomheder og forbrugere en ny digital platform ODR. ODR skal gøre forbrugerklager over vare- og serviceydelser inden for EU lettere at håndtere.

ODR stå for Online Dispute Resolution (online-klageløsning).

For forbrugerne betyder dette, at de kan klage direkte til den europæiske virksomhed, hvor der er handlet.

Formålet med ODR platformen er at binde en masse klageinstanser sammen. Forbruger og virksomhed kan være i direkte kontakt med hinanden.

Eksempelvis kan en dansk forbruger skrive sin klage på dansk direkte til f.eks. en italiensk virksomhed, der er handlet med. Klagen maskinoversættes af EU’s egen oversættelsessoftware til italiensk, og virksomheden modtager således klagen på sit modersmål.

EU’s Online Dispute Resolution:
Er der noget galt med din ordre, eller lever den ikke op til dine forventninger, kontakt os da venligst, så vi sammen finder en tilfredsstillende løsning.

I henhold til loven skal vi henvise til flg. link – hvis ikke du ønsker at tale med os først; http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Cookies
En cookie er en lille data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.

Det er kun det website, der har placeret cookie på din harddisk, der kan læse cookiens indhold igen. Cookies kan ikke indeholde vira eller lignende, der kan gøre skade på din computer.

Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com

På 2200godnathistorier.dk anvendes cookies udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, således at din oplevelse som kunde kan blive forbedret. Det er med andre ord en teknisk funktion, der kan huske dine indstillinger.

Cookies kan slettes/blokeres på http://minecookies.org/cookiehandtering